شاهکنامه در دو پرده- اؤزگور هارای

مصاحبه جناب آقای محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم لاتاری در شبکه سوم سیما و سپس مصاحبه دیگر ایشان در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی؟؟؟!!! ایران حکایت-تهدید، ارعاب و ترور- امروز ایران نیست.
این حکایت به دوران سیاه پهلوی ها – رضا میر پنج پالانی بیسواد- و پسرش و حاکمیت جمهوری به اصطلاح اسلامی؟؟؟!!! هم محدود نمی شود.
ریشه های حکایت تهدید،ارعاب و ترور اهل قلم، سیاسیون و … برای در بند کشیدن آزادی قلم، اندیشه و آفریدن خفقان در جامعه به تاریخ شعوبیه اقلیت تاجیک-فارس -معطوف است.
آفریدن اشخاص جعلی، کتابهای جعلی، کتیبه های جعلی، حدیث های جعلی، نژاد آریایی؟؟!!! جعلی و در کل تحریف تاریخ و ترور فیزیکی افراد منتقد در صدر فعالیت های کروهک تروریستی شعوبیه اقلیت تاجیک-فارس-برای رسیدن به اهداف شوم در طول تاریخ بوده است که هم اکنون نیز در جهان و بالاخص در خاورمیانه در جریان است.
ترور حضرت عمر سلام الله علیه، ترور شاهان و وزرای امپراتوران تورک سلجوقی، ترور نادر شاه افشار، ترور آقا محمد خان قاجار، به شهدت رساندن ناصرالدین شاه، به شهادت رساندن آیت الله شریعتمداری و به شهادت رساندن پرفسور محمد تقی زهتابی و قتل رافیق تقی نویسنده آزربایجان شمالی نمونه هایی چند از جنایت های شعوبیه تاجیک-فارس- در طول تاریخ است.
اما اگر در طول تاریخ این ترورها در شکل گروهک های تروریستی مختلف از جمله حشاشیون بوده است، ولی بعد از به قدرت رسیدن شعوبیه با یک کودتای انگلیسی ترورهای شعوبیه اقلیت تاجیک-فارس- شکل حکومتی بخود گرفت. کارنامه سیاه سلسله پهلوی ها و میراث دار کنونی آن -جمهوری به اصطلاح اسلامی- دو نمونه از تروریسم حاکمیت خون و خفقان شعوبیه در کشور و خاور میانه- کشتار بچه های معصوم تورکمن ها و عرب های سنی در شمال عراق و سوریه- است.
حکایت تهدید و ارعاب آقای محمدحسین مهدویان برای پس گرفتن سخنانش در باره یک نژاد پرست و فاشسیت-فردوسی- نیز در زمره همین تهدید، ارعاب و ترورها است که بوضوع در مصاحبه ی ایشان در باره شاهکنامه در دو پرده قابل مشاهده است.

 

Add Comment