ابوریحان بیرونی و شعوبیه، از تاثیرپذیری تا رویارویی (با نگاهی بر آثارالباقیه و ترجمه فارسی آن) – محمد رحمانی فر

📝بی گمان برای معرفی ابوریحان بیرونی، تنها ذکر نام او کفایت می‌کند. دانشمندی که صاحب تالیفات متعددی در علوم مختلف…