ابوریحان بیرونی و شعوبیه، از تاثیرپذیری تا رویارویی (با نگاهی بر آثارالباقیه و ترجمه فارسی آن) – محمد رحمانی فر

📝بی گمان برای معرفی ابوریحان بیرونی، تنها ذکر نام او کفایت می‌کند. دانشمندی که صاحب تالیفات متعددی در علوم مختلف…

گزارشی از بزرگترین جعل تاریخ ایران؛ پاسارگاد؛ مقبره کوروش یا بنای اسلامی؟ + اسناد

گزارشی از بزرگترین جعل تاریخ ایران؛ پاسارگاد؛ مقبره کوروش یا بنای اسلامی؟ + اسناد   بنایی که امروز به نام…

گوشه ای از جنایتهای خاندان نژاد پرست ملعون پهلوی ،،پالانی،، ضد تور ک و ضد اسلام در آزر بایجان مهد اسلام شیعه ، را بهتر بشناسیم -رحیم ممقانی


گوشه ای از جنایتهای خاندان نژاد پرست ملعون پهلوی ،،پالانی،، ضد تور ک و ضد اسلام در آزر بایجان مهد…